Crash Course

www.youtube.com/crashcourse

แหล่งรวมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ดาราศาสตร์ และการเมือง ก่อตั้งโดย 2 พี่น้อง John Green และ Hank Green ที่มีความถนัดกันคนละด้าน โดย John Green รับหน้าที่พิธีกรในซีรีส์ประวัติศาสตร์ Hank Green พิธีกรซีรีส์วิทยาศาสตร์ Phil Plait พิธีกรซีรีส์ดาราศาสตร์ และ Craig Benzine พิธีกรซีรีส์การเมือง ดำเนินรายการโดยใช้การเล่าเรื่อง ประกอบภาพแอนิเมชัน เพื่อช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้น เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย