Crash Course Kid

 

www.youtube.com/crashcoursekids

ช่องใหม่ล่าสุดของ Crash Course รายการสำหรับเด็ก พิธีกรโดย Sabrina Cruz ผลิตซีรีย์วิทยาศาสตร์ ป.5 เป็นซีรีย์แรก ความยาวเนื้อหา 3 นาที ดูแล้วย่อยง่าย แบ่งเป็น 3 ช่วงหลัก คือ Big Question, Investigation และ Conclusion เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา