เปิดเทอม 1 ก.ค.63

บรรยากาศเปิดภาคเรียนวันแรก 1 ก.ค.2563 กับมาตรการป้องกันของโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (Covid-19)

1 24 25 26