บริเวณโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ตั้งอยู่เลขที่ 208 ถนนรอบเมืองนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ทิศเหนือ ติดกับถนนรอบเมืองนอก ห่างจากชุมชนกลางใจเมืองและศาลากลางจังหวัดลำพูน ประมาณ 500 เมตร
ทิศใต้ ติดกับถนนบ้านหลวย ห่างจากสนามกีฬาและโรงเรียนอนุบาลลำพูน ประมาณ  100  เมตร
ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนบ้านหลวย
ทิศตะวันตก ติดกับถนนสนามกีฬาและชุมชนประตูลี้ ห่างจากตลาดสดหนองดอก ประมาณ 200 เมตร

สถานศึกษารับผิดชอบรับนักเรียนในเขตเทศบาลเข้าเรียนจากชุมชนบ้านหลวย สันดอนรอม ประตูลี้ ท่าขามบ้านฮ่อม ชุมชนย่านตลาด ชุมชนมหาวันบางส่วน และชุมชนท่านางบางส่วน  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป