ประกาศยื่นเอกสารสละสิทธิ์รอบโควต้า ปีการศึกษา 2565

📣📣 ประกาศยื่นเอกสารสละสิทธิ์รอบโควต้า ปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 1 เมษายน 2565

📌📌 ในเวลา 09.00 -12.00 น. เท่านั้น

(หากไม่มายื่นหนังสือขอสละสิทธิ์ในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะสละสิทธิ์และไม่ขอรับเงินคืนในทุกกรณี)