ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ……..👏👏

👉ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 🏫

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์

จังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2565 👏👏

– ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP)

– ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (Gifted Math)