โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านกีฬา เทควันโดรุ่นไม่เกิน​ 15 ปี​

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านกีฬา

เทควันโดรุ่นไม่เกิน​ 15 ปี​