ขอเชิญชวนร่วมงาน “ ประตูลี้ OPEN HOUSE ๙๐ ปี แห่งความภาคภูมิใจ

เทศบาลเมืองลำพูน และโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ขอเชิญชวนร่วมงาน “ ประตูลี้ OPEN HOUSE ๙๐ ปี แห่งความภาคภูมิใจ ”
ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน


พิเศษ พบกับ บิ๊ก The Star 12 (นายกฤษฎา จันทร์ดี) ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม 2560 ช่วงเช้าเวลาประมาณ 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
1.การเสวนาปฏิรูปการศึกษา
2.การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน
3.การนำเสนอผลงานวิจัย
4.การจัดนิทรรศการ และผลงานวิชาการ
5.กิจกรรมสาธิตสำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และครู
ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.pratoolee.ac.th
หรือ Facebook : pratoolee municipal school
หรือ โทร.053-511688