SciShow

www.youtube.com/scishow

เว็บไซต์ที่นำเสนอสาระความรู้ทางวิทยาศาสตร์แบบอัดแน่น โดย Hank Green มีรายการให้เลือกชมหลายรูปแบบ ทั้งข่าววิทยาศาสตร์ เกมโชว์ ทอล์กโชว์ การทดลอง ครอบคลุมเนื้อหาในหมวดชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี ดาราศาสตร์ ที่จะสร้างความสงสัยและกระตุ้นการเรียนรู้ เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา