นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ที่สอบติดห้องพิเศษโรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูนและโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ลำพูน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ที่สอบติดห้องพิเศษโรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน และโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมถ์ลำพูน โดยมี รองผู้อำนวยการ สายฝน ไทยกรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ มอบของรางวัลแสดงความยินดีแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบติดห้องพิเศษ