ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านกลาง จังหวัดเชียงราย

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายชาติชาย เบญจวรรณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านกลาง จังหวัดเชียงราย ในโอกาสส่งครูโอนย้ายมาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 1 ราย

🌺 ได้แก่… คุณครูสุรศักดิ์ โนภิวงค์ (ครูทิว) ตำแหน่ง ครู วิชาประถมศึกษา ซึ่งย้ายมาจาก โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย