ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

    โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ โดยนางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายชาติชาย เบญจวรรณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา    ให้การต้อนรับ นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมด้วยนางศิรินารถ โพธิ์อยู่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองลำพูน เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566