วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ครบรอบ 95 ปี

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ครบรอบ 95 ปี

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ครบรอบ 95 ปี และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นการสนับสนุนทางด้านการศึกษา โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก นายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ร่วมในพิธี พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน และนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการ แทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ,นางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ,พนักงานครูเทศบาล ,บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมงาน จัดขึ้น ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
ทั้งนี้ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน มีประวัติการก่อตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2470 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งโรงเรียนได้สั่งสมประสบการณ์ สร้างผลงานและชื่อเสียงทางด้านการศึกษามาเป็นระยะเวลากว่า 94 ปี และพร้อมจะพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของเทศบาลเมืองลำพูน