” ประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๕ “

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ร่วมเดินขบวน “ประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูน” ประจำปี ๒๕๖๕ รักษาวัฒนธรรม

พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน

     เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ นำโดยนางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร            และตัวแทนนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้นำตัวแทนนักเรียน ร่วมการแสดงร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจิตตลีลา ประกอบเพลง ”         ยามเย็น ”   ในงานพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า)