“ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกๆ คน เข้าสู่ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565”

🎉“ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกๆ คน เข้าสู่ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565”🌼🌼

1 พฤศจิกายน 2565 โดยนายพิสิษฐ์ กสิกรณ์ รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน และหน่วยศึกษานิเทศก์ได้ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ พร้อมกับมอบนโยบายไว้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาได้พบปะ และให้โอวาทให้กับนักเรียน คณะครู
เพื่อเป็นกำลังใจในการร่วมกันพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป