🙏🙏 ขอขอบคุณของที่ระลึกจากทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรลำพูนมอบให้ธนาคารโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้🏫🏫 ขอขอบคุณของที่ระลึกจากทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรลำพูนมอบให้ธนาคารโรงเรียน

เพื่อมอบแก่นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน🙏🙏

#สำหรับโครงการโรงเรียนธนาคาร

#ฝึกฝนให้นักเรียนพึ่งพาตนเอง

 

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน