🌺 กิจกรรมวันสำคัญทางภาษาไทยและสุนทรภู่🌺 ประจำปี 2565

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้จัดโครงการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

(กิจกรรมวันสำคัญทางภาษาไทยและสุนทรภู่) นำโดยนางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เปิดโครงการฯ

และรับฟังคำกล่าวรายงาน จากนายชาติชาย เบญจวรรณ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 🏫