ต้อนรับคณะศึกษาดูงานอ่างทอง


ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ จ.อ่างทอง ได้มาศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ( Phonics )