ใบสมัคร/เกณฑ์การแข่งขัน/ตารางการแข่งขัน ทักษะวิชาการงานวันพัฒนาการศึกษา ประตูลี้ Open House 90 ปีแห่งความภาคภูมิใจ

ใบสมัคร/เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการงานวันพัฒนาการศึกษา ประตูลี้ Open House 90 ปีแห่งความภาคภูมิใจ
การส่งใบสมัคร การรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2560

ประกาศสำหรับการแข่งขันโครงงาน
ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โรงเรียนไหนส่งโครงงานให้ส่งรูปเล่มภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 

ประกาศเพิ่มเติมจากการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาไทย

– กิจกรรมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ ” การดำรงอยู่ภาษายองในศตวรรษที่ 21 “

———————————————————————————————————————————————————————————————-

 

ท่านสามารถ Download เอกสาร หรือดูรายละเอียดเอกสารได้ที่ “ไฟล์แนบ” หรือข้อความด้านล่างได้เลย

ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัคร/เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการงานวันพัฒนาการศึกษา ประตูลี้ Open House 90 ปีแห่งความภาคภูมิใจ : คลิก

ดาวน์โหลดเอกสาร ตารางรายการแข่งขันทักษะวิชาการงานวันพัฒนาการศึกษา ประตูลี้ Open House 90 ปีแห่งความภาคภูมิใจ : คลิก