โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

             โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้กำหนดจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6              และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 รวมทั้งสิ้น 285 คน เวลา 08.30 น. – 12.00 น.

ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมแคแสด โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกๆคน