โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูนเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน, นางจินดา รัตนอังกูร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ นายสุพจน์ สุทธธง รองประธานชมรมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ และนางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เข้าร่วมประชุมกล่าวนโยบาย และทิศทางในการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2565