โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จัดพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ครบรอบ 94 ปี

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 🏫🏫 จัดพิธีทำบุญ

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ครบรอบ 94 ปี

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ครบรอบ 94 ปี และทำบุญรั้วโรงเรียนและทอดผ้าป่าสามัคคี โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ประกอบพิธีทางศาสนา

เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน และมีนางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมงานภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 16 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ สถานที่ในร่ม