โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ร่วมสืบสาน “ประเพณีลอยกระทงวิถีใหม่” ประจำปี 2564

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ร่วมสืบสาน “ประเพณีลอยกระทงวิถีใหม่” ประจำปี 2564

เมื่อค่ำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม จังหวัดลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการ  พร้อมคณะครู และบุคลากร โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง นอกจากจะเป็นประเพณีที่มีคุณค่า ในเรื่องการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อแหล่งน้ำที่ใช้ในการดำรงชีวิต ขอขมาต่อพระแม่คงคาพร้อมมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด