โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้ร่วมทานสลากภัต ในงานสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก

เมื่อวันที่อังคารที่ 5 กันยายน 2560 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้ร่วมทานสลากภัต ในงานสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน โดยได้ร่วมรวมเครื่องของครัวทานที่นักเรียนทุกระดับชั้นได้นำมารวมกันและถวายทานแด่พระสงฆ์ โดยมีตัวแทนคณะครูและนักเรียนตัวแทนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้