โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดประจำปี 2562 ชนิดกีฬา กรีฑา


โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดประจำปี 2562 ชนิดกีฬา กรีฑา
ได้รับรางวัลได้แก่
เหรียญทองวิ่ง 4×100 เมตร
เหรียญทองวิ่ง 8×50 เมตร
เหรียญทองวิ่งเมดเล่ย์ 3×100,200,300 เมตร
เหรียญเงินวิ่ง 60 เมตร
เหรียญเงินวิ่ง 100 เมตร
เหรียญเงินวิ่ง 300 เมตร
เหรียญทองแดงวิ่ง 60 เมตร
เหรียญทองแดงวิ่ง 200 เมตร