โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้จัดประชุมชมรมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู ครั้งที่ 1/2562


โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้จัดประชุมชมรมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้