โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลมหาวัทยาลัยธนบุรี

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลมหาวัทยาลัยธนบุรี – 30 ปี เทคโนโลยีหมู่บ้านครู คัพ ครั้งที่ 8
โดยเข้าร่วมทั้งหมด 2 ทีมได้แก่
1.ทีมประตูลี้ A
2.ทีมประตูลี้ B
ผลปรากฏว่าทีมประตูลี้ B ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 รุ่นประเภทฟุตซอลอายุ 15 ปีชาย 
และทีมประตูลี้ A เข้าถึงรอบ 8 ทีม