โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยมีนางสายฝน ไทยกรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้เป็นตัวแทนในการรับโล่รางวัลเกียรติคุณ จากนายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ในปี 2559