โครงการ เรียนรู้ถิ่นเกิดรอบเมืองลำพูน

นักเรียนทุกระดับชั้น ทัศนศึกษา สถานที่สำคัญในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เช่น วัดจามเทวี วัดมหาวัน วัดพระคงฤาษี วัดพระยืน กู่ช้างกู่ม้า และวัดพระธาตุหริภุญชัย