โครงการเที่ยวรอบเมืองรู้เรื่องเมืองเก่า

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
จัดโครงการ”เที่ยวรอบเมืองรู้เรื่องเมืองเก่า” โดยนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เข้าศึกษาตามสถานที่สำคัญต่างๆของจังหวัดลำพูน