โครงการสื่อสร้างสรรค์ก้าวหน้าทันศตวรรษที่​ 21


โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้จัดโครงการสื่อสร้างสรรค์ก้าวหน้าทันศตวรรษที่​ 21​ แก่คณะครูโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้สร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิตอลและก้าวทันเทคโนโลยีมากขึ้น​