โครงการฝึกอบรมด้านสาธารณภัยให้แก่โรงเรียนเทศบาล

นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้กล่าวเปิดพิธีโครงการฝึกอบรมด้านสาธารณภัยให้แก่โรงเรียนเทศบาล จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองลำพูน โดยให้มีการทบทวนและฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้