โครงการทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด มหกรรมรวมพลัง หยุดยั้งยาเสพติด

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ได้มีงานกิจกรรมโครงการทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด มหกรรมรวมพลัง หยุดยั้งยาเสพติด เทศบาลเมืองลำพูนประจำปี 2560 ซึ่งภายในปีนี้ได้จัดในโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม การจัดงานในครั้งนี้โดยเทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน โดยมีโรงเรียนสังกัดของเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียนและโรงเรียนอื่นๆ ได้มาเข้าร่วมงานด้วย โดยภายในงานได้มีกิจกรรมจัดบูธนิทรรศการ เกี่ยวกับต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรม To Be Number one

โดยมีการจัดการแข่งขันทั้ง 2 รายการ โดยโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้รับรางวัลได้แก่
1.กิจกรรม To Be Number one ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
2.กิจกรรมจัดบูธนิทรรศการต่อต้านยาเสพติด ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ช่วยให้เด็กนักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดและห่างไกลยาเสพติดมากขึ้น