แสดงความยินดีกับเด็กหญิงปราณปรียา สิทธิเจริญที่ได้เข้าประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น กลุ่มที่ 2 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นางสายฝน ไทยกรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ คณะครู และนักเรียน แสดงความยินดีกับเด็กหญิงปราณปรียา สิทธิเจริญที่ได้เข้าประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น กลุ่มที่ 2 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลจำนวนเงิน 10,000 บาท