แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 CKK PRE JUNIOR 2017

โรงเรียนเทศบาลประตุลี้ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 ที่ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงจากการทดสอบความรู้ CKK PRE JUNIOR 2017 นิทรรศการเปิดบ้านจักรคำ จัดขึ้นโดยโรงเรียนจักรคำคณาทรจักรหวัดลำพูน