ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ……👏👏

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลประตูลี้

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร

จังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2565 👏👏

– ห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์

– ห้องเรียนพิเศษภาษาไทย