เผยแพร่ผลงานวิชาการ

10 มีนาคม 2566 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จัน จังหวัดเชียงราย
23 กุมภาพันธ์ 2566 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
25 มกราคม 2566 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลนครอุดรธานี
30 พฤศจิกายน 2565 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 พฤศจิกายน 2565 มอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับตัวแทนนักเรียนและตัวแทนครูผู้สอน
11 ตุลาคม 2565 ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจประเมิน ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการและนวัตกรรมที่โดดเด่นของเทศบาลเมืองลำพูน
6 ตุลาคม 2565 การแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565
5 สิงหาคม 2565 🌺 กิจกรรมวันสำคัญทางภาษาไทยและสุนทรภู่🌺 ประจำปี 2565
27 กรกฎาคม 2565 โครงการ ๓ ร (ริเริ่ม รอบรู้ ร่วมกัน) ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖)
22 กรกฎาคม 2565 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย