เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

🏫โรงเรียนเทศบาลประตูลี้นำโดย นางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและพนักงานครู ได้เข้าร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูน

ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติบริเวณพื้นที่ใกล้สถานีรถไฟลำพูน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564
🌳เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 🪴🪴