“เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน”

                          โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการเข้าร่วมประกวดขบวนแห่โคมแสนดวง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565  โดยนายชาติชาย เบญจวรรณ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เข้าร่วมเดินขบวนซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน ประจำปี 2565 ในพิธีถวายโคมแสนดวง “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระธาตุหริภุญชัย ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

      

“เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน”