เทคนิคการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจคณิตศาสตร์ได้ง่าย ป.2 : การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณ การหารระคน

เทคนิคการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจคณิตศาสตร์ได้ง่าย ป.2 : การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณ การหารระคน

ชั้น : ป.2
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
หมวด : เทคนิคการสอน
รายละเอียด :