เดินขบวนแห่โคม และพิธีเปิดกิจกรรมแควนโคมบูชาอนุสารีย์พระนางจามเทวี

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ นางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายชาติชาย เบญจวรรณ์ รองผู้อำนวยฯ คณะครูและบุคลากร ได้นำร่วมเดินขบวนเนื่องในงาน “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน”

ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 8 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร และอนุสารีย์พระนางจามเทวี อ.เมือง จ.ลำพูน

การถวายโคมแสนดวงจัดทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย และเพื่อเคารพสักการะพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูน เมื่อถึงงานเทศกาลยี่เป็ง ชาวล้านนาจะนิยมประดับประดาตกแต่งบ้านเรือนให้สวยงามด้วยการจุดผางประทีปหรือประดับโคมไฟให้สว่างสดใสตลอดช่วงเทศกาล ชาวล้านนาเชื่อว่าการทำโคม เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าที่ประทับ บนสรวงสวรรค์ และแสงประทีปจากโคมจะช่วยส่องประกายให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง อยู่เย็นเป็นสุข

🍃เดินขบวนแห่โคม และพิธีเปิดกิจกรรมแควนโคมบูชาอนุสารีย์พระนางจามเทวี🍃