เดินขบวนวันมาฆบูชา ประจำปี 2561


โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้ร่วมเดินขบวนในประเพณีสืบสานตำนาน สองเจดีย์ธาตุ องค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัยและเจดีย์ปทุมวดี รำลึกถึงเจดีย์คู่บารมี ที่ยั่งยืน ยืนยาวคู่กันมากว่าพันปี ของ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร


โดยมีพุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดลำพูน และนักท่องเที่ยวร่วมประกอบพิธี เวียนเทียน และร่วมสืบสานตำนาน สองเจดีย์ธาตุ องค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัยและเจดีย์ปทุมวดี รำลึกถึงเจดีย์คู่บารมี ที่ยั่งยืน ยืนยาวคู่กันมากว่าพันปี ของ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
ค่ำวันที่ 2 มีนาคม 2561 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการ คณะ ศรัทธาประชาชน เดินขบวนแห่ ผ้าห่มองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย และเจดีย์ปทุมวดี โดย ขบวนได้เคลื่อนไปตาม ถนนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน มุ่งสู่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร