เข้าร่วมกิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ 2566

🌿วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ นำโดยนางสายฝน ไทยกรรณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา นายชาติชาย เบญจวรรณ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนและผ้าป่าขยะรีไซเคิล ในโครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลากลางเก่า 🌿📦