อบรมคุณธรรมจริยธรรม

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2562
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้จัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้” ภายใต้โครงการการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ โดยมี นายภาณุพงษ์ ไชยวรรณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการ และมี ท่านพระครูโสภณจิตตาภิรักษ์ เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต 2 เป็นประธานปิดโครงการ และมอบเกียรติบัตร…