อบรมขยายผลตามโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Phonics

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประะธานในพิธีเปิดการอบรมขยายผลตามโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Phonics

ให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เทศบาลเมืองลำพูน คณะครู โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน นำโดยคณะวิทยากร นางสายฝน ไทยกรรณ์ คณะครู โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปส่งเสริมหรือประยุกต์ใช้ และยกระดับมาตรฐานการศึกษาในท้องถิ่น และขับเคลื่อนองค์กร ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemics and Phonics) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต”