อบรมการป้องกัน/ฝึกซ้อมกรณีเด็กติดอยู่ในรถตู้

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกรณีเด็กติดรถ ไม่ว่าจะไปกับผู้ปกครองหรือรถโรงเรียน ซึ่งทุกสถานการณ์สามารถเกิดปัญหาได้คือ การลืมเด็กไว้ในรถ เพื่อให้เด็กๆได้รู้จักวิธีการเอาตัวรอดในเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดอบรมการป้องกัน/ฝึกซ้อมกรณีเด็กติดอยู่ในรถตู้ ให้กับนักเรียนอนุบาล2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 6 กันยายน 2665

👉👉โดยสาธิตวิธีการเอาตัวรอดและขั้นตอนการขอความช่วยเหลือหากเจอเหตุการณ์ติดอยู่ในรถตู้ และให้ความรู้นักเรียนในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการเอาตัวรอดหากติดอยู่ในรถ 🚗🚌