ห้องสมุด สพฐ.

ห้องสมุด สพฐ.
 เว็บไซต์ของห้องสมุดสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. แหล่งความรู้ที่รวบรวมหนังสือหายาก และงานนิพนธ์ของ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มาให้อ่านแบบออนไลน์ และวารสารวิชาการ ที่สามารถโหลดอ่านในรูปแบบ PDF เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคคลทั่วไป