โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ เทศบาลเมืองลำพูน ในการจัดนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 5 – 8 พฤศจิกายน 2563

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ เทศบาลเมืองลำพูน ในการจัดนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 5 – 8 พฤศจิกายน 2563นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (9 Frameworks of Phonemics and Phonics)เพื่อเผยแพร่แนวทางการดำเนินงานที่ดีและสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และ ประธานสภาผู้แทนราษฎรและคณะได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนเทศบาลประตูลี้