หอศิลป์สมพลหัตถศิลป์


นักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้เรียนรู้ ” หอศิลป์สมพลหัตถศิลป์ ” ของอาจารย์สมพล หล้าสกุล ศิลปินคนลำพูนเพื่อสืบสานศิลป์แกะสลักไม้ ของชาวลำพูนต่อไป ขอบพระคุณอาจารย์อย่างมากค่ะ สุดยอดงานแกะสลักไม้ เกียรติยศคน ป.4