หอพระไตรปิฎก (Tripitaka Hall or “HorDharmluang”)

Tripitaka Hall or “HorDharmluang”

 

     Tripitaka hall or “HorDharmluang” in northern region was located in southeast of Phrathat Hariphunchai with construction history appeared in “Hariphinchapuri inscription” found at Wat Phrathat Hariphunchai Woramahavihan with register No. Lor.Por. 15. Currently, it’s stored in exhibition room of Hariphunchai national Museum.  During the age Master Srivichai repaired and modified concrete on both sides of Naga ascent stairs where “Singmom” stutue, creature mixed from cat, tiger and dog, was placed aside the stairs. Mom was an imaginary creature among Thailue- Thaiyong Group from Sibsongpanna.

 

หอพระไตรปิฎก

หอพระไตรปิฎก ทางภาคเหนือเรียกว่า “ หอธรรมหลวง ” ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ขององค์พระธาตุหริภุญชัยมีประวัติการก่อสร้างปรากฏตามหลักฐาน “ ศิลาจารึกหริปุญชปุรี ”พบที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เลขทะเบียน ลพ.๑๕ ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ ที่ห้องจัดแสดงของ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญชัยว่าสร้างโดยพระเมืองแก้ว ( พ.ศ. ๒๐๓๘-๒๐๖๘ ) กษัตริย์ผู้ครองเมืองเชียงใหม่พร้อมด้วยพระราชมารดา ลักษณะการสร้างหอไตรทรงสูงบนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าเช่นนี้ ถือว่าเป็นรูปแบบเฉพาะของหอธรรมล้านนา สิ่งที่เป็นผลงานการบูรณะหอธรรมหลวง ของครูบาเจ้าศรีวิชัย ปรากฏอยู่ในส่วนต่างๆดังนี้คือ การทำรูปหน้ากาลหรือราหู ผู้พิทักษ์ศาสนสถานบนหน้าบัน รูปเทวดาประณมกรหรือเทวดายืนแท่นถือพระขรรค์ที่บานพระทวาร การตกแต่งผนังอาคารด้วยดอกไม้ทิพย์อยู่ในกรอบลายพุ่มข้าวบิณฑ์ หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ ในยุคที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้มีการต่อเติมซ่อมเสริมในส่วนของปูนปั้น  ที่สองข้างบันไดนาคทางขึ้นชั้นบนนั้น ได้มีการนำรูปตัว “ สิงห์มอม ” สัตว์ผสมระหว่างแมว เสือ สุนัข  ไว้ที่ผนังข้างบันได มอมเป็นสัตว์ในจินตนาการที่นิยมทำในหมู่ชาวไทลื้อ-ไทยอง จากสิบสองปันนา